2016-08-09 06:00

2016-08-09 06:00

En av tre

Var tredje företagare säger att de tvekar att lämna in klagomål till sin kommun av rädsla för att det kan leda till negativa konsekvenser. Detta visar bland annat Svenskt Näringslivs stora enkätundersökning av företagsklimatet. Det riskerar att hindra företag att utvecklas och växa, enligt Christer Östlund på Svenskt Näringsliv, om företagare är oroliga för att missgynnas vid tillståndsgivningar eller offentliga upphandlingar.

Värmlandssnittet ligger på cirka 27 procent, något bättre än i riket i övrigt. Men vissa kommuner sticker ut, med Kil på 21 och Munkfors på 19 procent, samt Eda och Hagfors på 36 respektive 39 procent. Men inga siffror är egentligen bra. Här krävs det ordentlig bättring överallt.

Var tredje företagare säger att de tvekar att lämna in klagomål till sin kommun av rädsla för att det kan leda till negativa konsekvenser. Detta visar bland annat Svenskt Näringslivs stora enkätundersökning av företagsklimatet. Det riskerar att hindra företag att utvecklas och växa, enligt Christer Östlund på Svenskt Näringsliv, om företagare är oroliga för att missgynnas vid tillståndsgivningar eller offentliga upphandlingar.

Värmlandssnittet ligger på cirka 27 procent, något bättre än i riket i övrigt. Men vissa kommuner sticker ut, med Kil på 21 och Munkfors på 19 procent, samt Eda och Hagfors på 36 respektive 39 procent. Men inga siffror är egentligen bra. Här krävs det ordentlig bättring överallt.