2016-06-02 06:00

2016-06-02 06:00

Överklagar inte

Kristinehamns och Karlstads kommuner tänker tyvärr inte överklaga beslutet att det byggs en ny lågbro över Göta älv i Göteborg, något som kommer att lägga en hämsko på vår viktiga Vänersjöfart. Och eftersom inte alla intressenter runt Vänern inte är med så blir det så här.

Den nya bron kommer att med sina broöppningar bli en trafikpropp, och i framtiden lär det komma krav i Göteborg på ännu fler öppningar och ännu fler broar. Därför måste vi som värnar Vänersjöfarten att se oss om efter alternativ. En spännande tanke finns om en helt ny kanal mellan Vänersborg och Uddevalla, som effektivt skulle kringgå problemen som uppstår i det växande Göteborg, och till på köpet hjälper till med avtappningen av Vänern.

Nu när lågbrons tillkomst i princip är klar måste vi våga tänka nytt!

Kristinehamns och Karlstads kommuner tänker tyvärr inte överklaga beslutet att det byggs en ny lågbro över Göta älv i Göteborg, något som kommer att lägga en hämsko på vår viktiga Vänersjöfart. Och eftersom inte alla intressenter runt Vänern inte är med så blir det så här.

Den nya bron kommer att med sina broöppningar bli en trafikpropp, och i framtiden lär det komma krav i Göteborg på ännu fler öppningar och ännu fler broar. Därför måste vi som värnar Vänersjöfarten att se oss om efter alternativ. En spännande tanke finns om en helt ny kanal mellan Vänersborg och Uddevalla, som effektivt skulle kringgå problemen som uppstår i det växande Göteborg, och till på köpet hjälper till med avtappningen av Vänern.

Nu när lågbrons tillkomst i princip är klar måste vi våga tänka nytt!