2016-05-31 06:00

2016-05-31 06:00

Ett rent skitbeslut

Mark- och miljööverdomstolen har fattat ett slutgiltigt beslut: grisbonden Karl-Johan Kullander på Värmlandsnäs får inte gödsla sin mark på helgerna. Ett mycket märkligt beslut. Gödslingen har inte stört grannarna och Kullander har hela tiden haft Säffle kommuns stöd. Hur juristerna i Stockholm resonerat när de beslutade att inte ens bevilja en prövning är ett mysterium.

Frågan är hur myndigheternas agerande hänger ihop med ambitionerna att öka den inhemska matproduktionen och underlätta för en levande landsbygd. Nu är beslutet väl fattat men nästa gång en domstol fäller ett avgörande i en liknande råga får man bara hoppas att förnuftet segrar över dumheten.

Mark- och miljööverdomstolen har fattat ett slutgiltigt beslut: grisbonden Karl-Johan Kullander på Värmlandsnäs får inte gödsla sin mark på helgerna. Ett mycket märkligt beslut. Gödslingen har inte stört grannarna och Kullander har hela tiden haft Säffle kommuns stöd. Hur juristerna i Stockholm resonerat när de beslutade att inte ens bevilja en prövning är ett mysterium.

Frågan är hur myndigheternas agerande hänger ihop med ambitionerna att öka den inhemska matproduktionen och underlätta för en levande landsbygd. Nu är beslutet väl fattat men nästa gång en domstol fäller ett avgörande i en liknande råga får man bara hoppas att förnuftet segrar över dumheten.