2016-05-31 06:00

2016-05-31 06:00

Bombat beslut

Markägaren Henric Skane i Ölme får inte avverka sin skog. Länsstyrelsen i Örebro menar att det finns skyddsvärda bombmurklor i hans skog. Det är bisarrt att en svamp ska få väga tyngre än äganderätten. Som sten på bördan får inte heller Skane någon ersättning.

Vem ska i framtiden våga äga skog om länsstyrelserna beter sig på det här sättet? Varför finns det sådan ringa förståelse för landsbygdens villkor hos våra myndigheter och hos våra domstolar? Gör om, gör rätt!

Markägaren Henric Skane i Ölme får inte avverka sin skog. Länsstyrelsen i Örebro menar att det finns skyddsvärda bombmurklor i hans skog. Det är bisarrt att en svamp ska få väga tyngre än äganderätten. Som sten på bördan får inte heller Skane någon ersättning.

Vem ska i framtiden våga äga skog om länsstyrelserna beter sig på det här sättet? Varför finns det sådan ringa förståelse för landsbygdens villkor hos våra myndigheter och hos våra domstolar? Gör om, gör rätt!