2016-05-13 06:00

2016-05-13 06:00

Mjölkig succé

LEDARSTICK

Det går bara bättre och bättre för Värmlandsmjölken från Wermlands mejeri i Värmlands Nysäter. De har nu gått om sina konkurrenter i både Konsums och Icas butiker för mjölk och grädde. Detta trots, eller kanske på grund av att de är lite dyrare, men då går också en extra krona per liter till mjölkbönderna.

Nu tänker de expandera genom en utbyggnad av mejeriet, fler mjölkbönder och fler anställda.

Helt klart beror succén på att värmlänningarna uppskattar den närproducerade mjölken. Det skulle nog gå ännu bättre om fler butiker valde att saluföra produkten.

Nu tänker de expandera genom en utbyggnad av mejeriet, fler mjölkbönder och fler anställda.

Helt klart beror succén på att värmlänningarna uppskattar den närproducerade mjölken. Det skulle nog gå ännu bättre om fler butiker valde att saluföra produkten.