2016-04-27 06:00

2016-04-27 06:00

Olagligt stöd

Då Högsta Förvaltningsdomstolen inte beviljar prövningstillstånd står Förvaltningsrättens dom fast.

Bildandet av VNAB för att stötta Frankfurtflyget var olagligt. Men pengarna är redan borta så frågan är vad det får för praktiska konsekvenser. Upplägget måste ju ändras och Karlstads kommun får tänka till ordentligt om hur de skall stötta flygplatsen framöver. Hittills har deras agerande verkligen inte varit acceptabelt.

Bildandet av VNAB för att stötta Frankfurtflyget var olagligt. Men pengarna är redan borta så frågan är vad det får för praktiska konsekvenser. Upplägget måste ju ändras och Karlstads kommun får tänka till ordentligt om hur de skall stötta flygplatsen framöver. Hittills har deras agerande verkligen inte varit acceptabelt.