2016-03-10 06:00

2016-03-10 06:00

Tomt lokalt

LEDARSTICK

Hammarö. Lokal polisnärvaro är viktig, men det kommer ytterst få besökare till polisstationen på Hammarö. Det kunde NWT berätta om häromdagen. Nu är det i och för sig inte så konstigt. Har man bara öppet två förmiddagstimmar på måndagar är det snarare märkligt om folk överhuvudtaget känner till att de kan komma på besök då.

Om den lokala närvaron skall betyda något så får antingen polisen har betydligt längre öppettider, eller ännu hellre se till att det oftare finns polispatruller på plats ute i lokalsamhällena.

Om den lokala närvaron skall betyda något så får antingen polisen har betydligt längre öppettider, eller ännu hellre se till att det oftare finns polispatruller på plats ute i lokalsamhällena.