2016-02-25 06:00

2016-02-25 06:00

Försämrat klimat

47 procent av utfrågade företagsledare tycker att det svenska företagsklimatet försämrats något eller påtagligt det senaste året.

Detta enligt en rapport från organisationen Svenskt Näringsliv. Bara 17 procent tycker att företagsklimatet förbättrats något eller påtagligt.

Det är alarmerande siffror, men inte så förvånande givet det höjda skattetryck och den stigande kostnadsutvecklingen vi sett sedan den rödgröna regeringen tillträdde.

Detta enligt en rapport från organisationen Svenskt Näringsliv. Bara 17 procent tycker att företagsklimatet förbättrats något eller påtagligt.

Det är alarmerande siffror, men inte så förvånande givet det höjda skattetryck och den stigande kostnadsutvecklingen vi sett sedan den rödgröna regeringen tillträdde.