2016-02-25 06:00

2016-02-25 06:00

Anmält råd

Moderaterna i Torsby har JO-anmält kommunalrådet Ann-Katrin Järåsen (S) sedan hon i en fullmäktigedebatt raljerat om att moderater begärt ut allmänna handlingar, bland annat som kvitton och fakturor.

Detta för att M skall kunna ta fram ett eget budgetförslag. Eftersom hon namngav politiker så skall hon ha brutit mot anonymitetsskyddet.

Det hela kan tyckas som en smärre invändning, och något som politiker får tåla i en debatt. Men samtidigt är det ett offentligt utpekande som ett kommunalråd borde hålla sig för god för. Hur mycket ”spionerande” på politiska motståndares göranden och låtanden är acceptabelt egentligen?

Detta för att M skall kunna ta fram ett eget budgetförslag. Eftersom hon namngav politiker så skall hon ha brutit mot anonymitetsskyddet.

Det hela kan tyckas som en smärre invändning, och något som politiker får tåla i en debatt. Men samtidigt är det ett offentligt utpekande som ett kommunalråd borde hålla sig för god för. Hur mycket ”spionerande” på politiska motståndares göranden och låtanden är acceptabelt egentligen?