2016-02-18 06:00

2016-02-18 06:00

Olyckligt av länsstyrelsen

Det är ett ytterst olyckligt beslut som länsstyrelsen fattade när den stoppade Karlstads kommuns planer på ett nytt bostadsområde vid Katrineberg. Trots att kommunen tagit stor hänsyn till naturvärdena så räcker det inte för en länsstyrelse som verkar vilja behålla många obebyggda områden som en sorts reservat.

Det är lätt att känna igen sig i den frustration som kommunalrådet Peter Kullgren (KD) ger uttryck för när han säger att staten vill att det byggs mer samtidigt som dess organ länsstyrelsen hela tiden sätter käppar i hjulet för nybyggnation.

Nu måste beslutet överklagas för att inte allt arbete skall ha varit förgäves.

Det är ett ytterst olyckligt beslut som länsstyrelsen fattade när den stoppade Karlstads kommuns planer på ett nytt bostadsområde vid Katrineberg. Trots att kommunen tagit stor hänsyn till naturvärdena så räcker det inte för en länsstyrelse som verkar vilja behålla många obebyggda områden som en sorts reservat.

Det är lätt att känna igen sig i den frustration som kommunalrådet Peter Kullgren (KD) ger uttryck för när han säger att staten vill att det byggs mer samtidigt som dess organ länsstyrelsen hela tiden sätter käppar i hjulet för nybyggnation.

Nu måste beslutet överklagas för att inte allt arbete skall ha varit förgäves.