2016-02-13 06:00

2016-02-13 06:00

Närvård till vilket pris?

LEDARSTICK

En av den brokiga koalitionens i Landstinget i Värmland hjärtefrågor är inrättandet av så kallade närsjukvårdsplatser i Säffle och Kristinehamn. I bakgrunden skymtar den gamla frustrationen hos framför allt Sjukvårdspartiet över att akutsjukhusen lades ned på de berörda orterna i början av 2000-talet.

Och visst, de stora sjukhusen kan behöva avlastning av nästan färdigbehandlade patienter så att dessa inte i onödan upptar platser för andra. Men nu visar erfarenheter från Uppsala att närvårdsavdelningar blir dyrt och till och med ger sämre vård, samt att överbeläggningarna inte minskade. Nu kan vårt landsting kanske lära sig av deras misstag, men redan så verkar rekryteringen av personal och läkare gå trögt inför den planerade starten i höst.

Dessutom så befinner sig landstinget i en ekonomisk kris och måste spara, bland annat genom stora personalneddragningar. Är det då försvarbart med dessa närvårdsplatser? Landstingsledningen borde släppa på prestigen och förutsättningslöst titta på frågan igen. Kanske det går att hitta andra sätt att avlasta sjukhusen?

Och visst, de stora sjukhusen kan behöva avlastning av nästan färdigbehandlade patienter så att dessa inte i onödan upptar platser för andra. Men nu visar erfarenheter från Uppsala att närvårdsavdelningar blir dyrt och till och med ger sämre vård, samt att överbeläggningarna inte minskade. Nu kan vårt landsting kanske lära sig av deras misstag, men redan så verkar rekryteringen av personal och läkare gå trögt inför den planerade starten i höst.

Dessutom så befinner sig landstinget i en ekonomisk kris och måste spara, bland annat genom stora personalneddragningar. Är det då försvarbart med dessa närvårdsplatser? Landstingsledningen borde släppa på prestigen och förutsättningslöst titta på frågan igen. Kanske det går att hitta andra sätt att avlasta sjukhusen?