2016-01-29 06:00

2016-01-29 21:27

Dyra nödbostäder

LEDARSTICK

Karlstads kommun överväger att bygga tillfälliga modulhus för att möta det snabbt ökande behov som den ökande flyktingmottagningen för med sig. Men även studenter och pensionärer behöver bostäder. Visserligen byggs det som aldrig förr i Karlstad, men behoven är ännu större.

Dessvärre är modulhus ingen lösning. De är i allmänhet mycket dyra att uppföra, på grund av korta avskrivningstider. De riskerar att skapa förslumning på grund av sin lägre kvalitet. Sedan finns det sällan något så permanent som ”tillfälliga lösningar”. För behovet av dessa bostäder lär knappast ha upphört om fem år.

Vi riskerar att snabbt få nedslitna utanförskapsområden som inte direkt kommer att befrämja integrationen av de människor som är tänkta att bo där. Tänk om!

Dessvärre är modulhus ingen lösning. De är i allmänhet mycket dyra att uppföra, på grund av korta avskrivningstider. De riskerar att skapa förslumning på grund av sin lägre kvalitet. Sedan finns det sällan något så permanent som ”tillfälliga lösningar”. För behovet av dessa bostäder lär knappast ha upphört om fem år.

Vi riskerar att snabbt få nedslitna utanförskapsområden som inte direkt kommer att befrämja integrationen av de människor som är tänkta att bo där. Tänk om!