2016-01-21 06:00

2016-01-21 06:00

Mörkat radon

Det kommunala bostadsbolaget KBAB har inför sina hyresgäster mörkat att det förekommer radonhalter i en fastighet på Kvarnberget i Karlstad. Något som NWT avslöjade i går. Så sent som 2013-14 gjordes mätningar som sedan inte delgavs hyresgästerna.

fastigheten i fråga har under lång tid haft höga radonvärden och har då varit omskrivna. Men det har KBAB inte brytt sig om att meddela nya hyresgäster, så ursäkten att det redan omtalats håller inte. Inte heller att handlingarna är officiella. De har med vett och vilja låtit folk flytta in utan att informera dem, än mindre göra något åt radonproblemet.

Efter avslöjandena har självkritiken nu slagit in och KBAB lovar nu att åtgärda radonet och även att informera hyresgästerna. Men det krävdes uppenbarligen ett avslöjande i NWT för den saken.

fastigheten i fråga har under lång tid haft höga radonvärden och har då varit omskrivna. Men det har KBAB inte brytt sig om att meddela nya hyresgäster, så ursäkten att det redan omtalats håller inte. Inte heller att handlingarna är officiella. De har med vett och vilja låtit folk flytta in utan att informera dem, än mindre göra något åt radonproblemet.

Efter avslöjandena har självkritiken nu slagit in och KBAB lovar nu att åtgärda radonet och även att informera hyresgästerna. Men det krävdes uppenbarligen ett avslöjande i NWT för den saken.