2016-01-21 06:00

2016-01-21 06:00

Felaktigt beslut

Helt självsvåldigt skrev det tillfälliga kommunalrådet i Sunne Linda Johansson (S) på ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ytterligare 60 ensamkommande asylsökande barn och ungdomar – att jämföras med dagens 22 platser.

Det är alltså en rejäl ökning och som kommer att innebära stora merkostnader för kommunen.

Trots detta så drogs inte ärendet genom kommunstyrelsen, vilket det enligt delegationsordningen borde ha gjort. Först en månad senare blev övriga styrande politiker informerade.

Så här lättvindigt får man inte agera. Det spelar ingen roll att läget var ”exceptionellt” eller ”akut” när det handlar om en sådan här viktig fråga. Demokratins spelregler måste iakttas.

 

Det är alltså en rejäl ökning och som kommer att innebära stora merkostnader för kommunen.

Trots detta så drogs inte ärendet genom kommunstyrelsen, vilket det enligt delegationsordningen borde ha gjort. Först en månad senare blev övriga styrande politiker informerade.

Så här lättvindigt får man inte agera. Det spelar ingen roll att läget var ”exceptionellt” eller ”akut” när det handlar om en sådan här viktig fråga. Demokratins spelregler måste iakttas.