2016-01-15 06:00

2016-01-15 06:00

Stoppar friskolor

Åtta av tio friskolor skulle stoppas av ett kommunalt veto i socialdemokratiskt styrda kommuner om de hade haft möjlighet till det. Det visar en granskning som tidningen Dagens Samhälle gjorde i höstas. Den rödgröna regeringen vill alltså införa ett kommunalt veto mot etableringen av nya friskolor. En av tre friskolor som godkänts av Skolinspektionen 2012-2014 hade inte fått starta om det funnits ett kommunalt veto – 8 av 10 i rödgröna kommuner och 2 av 10 i borgerligt styrda.

När Friskolornas riksförbund gjort motsvarande undersökning för 2010-2014 så rörde det sig om 87 procent av de rödgröna kommunerna. Alltså skulle vid införandet av veto det bli den politiska inställningen och inte kvaliteten som avgör om det blir fler friskolor i en kommun.

Åtta av tio friskolor skulle stoppas av ett kommunalt veto i socialdemokratiskt styrda kommuner om de hade haft möjlighet till det. Det visar en granskning som tidningen Dagens Samhälle gjorde i höstas. Den rödgröna regeringen vill alltså införa ett kommunalt veto mot etableringen av nya friskolor. En av tre friskolor som godkänts av Skolinspektionen 2012-2014 hade inte fått starta om det funnits ett kommunalt veto – 8 av 10 i rödgröna kommuner och 2 av 10 i borgerligt styrda.

När Friskolornas riksförbund gjort motsvarande undersökning för 2010-2014 så rörde det sig om 87 procent av de rödgröna kommunerna. Alltså skulle vid införandet av veto det bli den politiska inställningen och inte kvaliteten som avgör om det blir fler friskolor i en kommun.