2016-01-15 06:00

2016-01-15 06:00

Fackpampsfasoner

Vidlyftig intern representation för ledningen, dyra spritfester på en kursgård, sexshower på en lyxkrog man själv äger, med mera. Skandalavslöjandena i Aftonbladet kring fackförbundet Kommunal ger eko av gamla fackpampsfasoner och utmanar självbilden av att representera de mest lågavlönade med de mest slitsamma arbetena i Sverige, men torde egentligen inte förvåna.

Nu får kassören Anders Bergström avgå men egentligen är detta något som hela Kommunals ledning måste ta ansvar för.

Vidlyftig intern representation för ledningen, dyra spritfester på en kursgård, sexshower på en lyxkrog man själv äger, med mera. Skandalavslöjandena i Aftonbladet kring fackförbundet Kommunal ger eko av gamla fackpampsfasoner och utmanar självbilden av att representera de mest lågavlönade med de mest slitsamma arbetena i Sverige, men torde egentligen inte förvåna.

Nu får kassören Anders Bergström avgå men egentligen är detta något som hela Kommunals ledning måste ta ansvar för.