2015-12-03 06:00

2015-12-03 06:00

Inte förmånligt

Förekomsten av förmånsbilar för att locka kommunala chefer till Torsby kommun har begripligt nog rört upp känslorna hos många kommuninvånare, som känner att kommunala tjänstemän berikar sig själva. Nu skall man se över det hela, och även revisioner är inkopplade, men än så länge verkar förmånsbilarna få bli kvar, trots motstånd från Moderaterna, Vänstern och Miljöpartiet.

Nog borde kommunledningen tänka om med tanke på hur illa det ser ut. Det är svårt att se hur det gynnat kommunen. Förekomsten av förmånsbilar har inte använts i rekryteringen och det är bara redan existerande chefer som använt sig av förmånen.

Förekomsten av förmånsbilar för att locka kommunala chefer till Torsby kommun har begripligt nog rört upp känslorna hos många kommuninvånare, som känner att kommunala tjänstemän berikar sig själva. Nu skall man se över det hela, och även revisioner är inkopplade, men än så länge verkar förmånsbilarna få bli kvar, trots motstånd från Moderaterna, Vänstern och Miljöpartiet.

Nog borde kommunledningen tänka om med tanke på hur illa det ser ut. Det är svårt att se hur det gynnat kommunen. Förekomsten av förmånsbilar har inte använts i rekryteringen och det är bara redan existerande chefer som använt sig av förmånen.