2015-11-20 06:00

2015-11-20 06:00

Stadshusvill

LEDARSTICK

Den blågröna majoriteten i Karlstads kommun står fast vid beslutet att sälja det gamla stadshuset till IT-företaget My Life Diary för 51 miljoner kronor, trots att fastigheten kan bli värd lite mer än det dubbla efter en detaljplaneändring.

Frågan har nu bollats tillbaka till teknik- och fastighetsnämnden från kommunstyrelsen. Även med passusen att företaget i efterhand kan få betala mer om värdet ökar är det en dålig affär för Karlstadsborna.

Dessutom så har fler visat intresse för Stadshuset. Bland annat säger en fastighetsägare att han vill köpa det för 100 miljoner. Men de har inte fått vara med och lägga anbud. Bara det är anmärkningsvärt. Nej, kommunen skall inte leka affärsmän och ensidigt gynna ett enskilt företag, hur mycket man än tror på detta. Teknik och fastighet har i december chansen att ändra sig, och den bör den ta.

Frågan har nu bollats tillbaka till teknik- och fastighetsnämnden från kommunstyrelsen. Även med passusen att företaget i efterhand kan få betala mer om värdet ökar är det en dålig affär för Karlstadsborna.

Dessutom så har fler visat intresse för Stadshuset. Bland annat säger en fastighetsägare att han vill köpa det för 100 miljoner. Men de har inte fått vara med och lägga anbud. Bara det är anmärkningsvärt. Nej, kommunen skall inte leka affärsmän och ensidigt gynna ett enskilt företag, hur mycket man än tror på detta. Teknik och fastighet har i december chansen att ändra sig, och den bör den ta.