2015-11-04 06:00

2015-11-04 06:00

Beskär byråkratin

Under de senaste fem åren har andelen administratörer växt betydligt mer än andelen vårdpersonal inom Landstinget i Värmland. Och nu när landstinget måste spara för att komma till rätta med underskotten kommer det att drabba många vårdanställda. Gör man verkligen rätt prioriteringar? Nog borde kärnverksamheten – sjukvården – vara i centrum.

Allt är dock inte landstingets fel. Det finns många regelkrav på dokumentation och registrering och det är bättre att sådan sköts av administratörer än av vårdpersonal. Men nog är snedfördelningen alldeles för stor. Det här är problem som måste lyftas till de statliga myndigheter som ställer alla dessa krav. Under tiden måste dock landstinget arbeta betydligt bättre och prioritera vården framför byråkratin.

Under de senaste fem åren har andelen administratörer växt betydligt mer än andelen vårdpersonal inom Landstinget i Värmland. Och nu när landstinget måste spara för att komma till rätta med underskotten kommer det att drabba många vårdanställda. Gör man verkligen rätt prioriteringar? Nog borde kärnverksamheten – sjukvården – vara i centrum.

Allt är dock inte landstingets fel. Det finns många regelkrav på dokumentation och registrering och det är bättre att sådan sköts av administratörer än av vårdpersonal. Men nog är snedfördelningen alldeles för stor. Det här är problem som måste lyftas till de statliga myndigheter som ställer alla dessa krav. Under tiden måste dock landstinget arbeta betydligt bättre och prioritera vården framför byråkratin.