2015-10-23 06:00

2015-10-23 06:00

Billig värdering

Karlstads kommun. Teknik- och fastighetsnämnden överlåter åt kommunstyrelsen att avgöra om det blir någon försäljning av stadshusbyggnaden till affärsmannen Mikael Solberg och hans kompanjoner.

Och förhoppningsvis drar man där i nödbromsen. Att inga andra intressenter har haft möjlighet att lägga bud är inte acceptabelt. Priset på 51 miljoner kronor är också alldeles för billigt. Så må det vara värt i befintligt skick, men i alla händelser måste en ny detaljplan göras, beroende på vad huset kommer att användas till, och då kommer värdet att stiga. Att då sälja fastigheten för billigt är slöseri med skattebetalarnas pengar.

Nej, här gick teknik och fastighet lite för fort fram och gynnade en enskild näringsidkare med ett riskfyllt upplägg (My Life Diary). Låt det inte gå prestige i det här. Nu finns chansen att göra om och göra rätt.

Och förhoppningsvis drar man där i nödbromsen. Att inga andra intressenter har haft möjlighet att lägga bud är inte acceptabelt. Priset på 51 miljoner kronor är också alldeles för billigt. Så må det vara värt i befintligt skick, men i alla händelser måste en ny detaljplan göras, beroende på vad huset kommer att användas till, och då kommer värdet att stiga. Att då sälja fastigheten för billigt är slöseri med skattebetalarnas pengar.

Nej, här gick teknik och fastighet lite för fort fram och gynnade en enskild näringsidkare med ett riskfyllt upplägg (My Life Diary). Låt det inte gå prestige i det här. Nu finns chansen att göra om och göra rätt.