2015-10-15 06:00

2015-10-15 06:00

Rena snurren

Är det någon som blir förvånad när det visar sig att den förlusttyngda vindparken i Vänern nu kräver ytterligare 80 miljoner kronor av sina kommunala ägare i Karlstad och Hammarö? Vid upprepade tillfällen har de fått gå in med kapitaltillskott och kapitaltäckningsgarantier för att undvika konkurs. Förlusterna är nu uppe i 252 miljoner och det finns ingen ände i sikt. Två av verken står dessutom stilla sedan länge och inget är beslutat om vad man skall göra med dem.

Nu räcker det! Bättre att ta förlusten nu, liksom kostnaderna för en avveckling, istället för att pumpa in ytterligare pengar när det är uppenbart att kommunerna kommer att få fortsätta miljonrullningen de kommande åren annars. På sikt blir det bättre så. Det här snurriga projektet har sedan länge visat sig vara en rejäl blåsning.

Är det någon som blir förvånad när det visar sig att den förlusttyngda vindparken i Vänern nu kräver ytterligare 80 miljoner kronor av sina kommunala ägare i Karlstad och Hammarö? Vid upprepade tillfällen har de fått gå in med kapitaltillskott och kapitaltäckningsgarantier för att undvika konkurs. Förlusterna är nu uppe i 252 miljoner och det finns ingen ände i sikt. Två av verken står dessutom stilla sedan länge och inget är beslutat om vad man skall göra med dem.

Nu räcker det! Bättre att ta förlusten nu, liksom kostnaderna för en avveckling, istället för att pumpa in ytterligare pengar när det är uppenbart att kommunerna kommer att få fortsätta miljonrullningen de kommande åren annars. På sikt blir det bättre så. Det här snurriga projektet har sedan länge visat sig vara en rejäl blåsning.