2015-10-15 06:00

2015-10-15 06:00

Ingen asyl i Selma

Det är fullt begripligt att Sunne kommun inte vill ha ett långvarigt asylboende på det nedlagda hotellet Selma Lagerlöf, men att man nu utan någon större föregående behandling av ärendet köper fastigheten för 17 miljoner kronor är inte heller det rätt. Kommuner skall inte äga hotellbyggnader, även om det nu spekuleras i vad som skall göras i gamla Selma – kommunhus, kontor, bostäder.

Men det visar med all tydlighet hur trängda svenska kommuner känner sig av den eskalerande migrationskrisen, som de inte själva haft möjligheter att påverka, men förväntas ”ta ansvar för” (läs: bära kostnaderna för). Ställda inför att plötsligt inom en snar framtid få ansvaret för 620 personer gör de istället den här manövern.

Det är fullt begripligt att Sunne kommun inte vill ha ett långvarigt asylboende på det nedlagda hotellet Selma Lagerlöf, men att man nu utan någon större föregående behandling av ärendet köper fastigheten för 17 miljoner kronor är inte heller det rätt. Kommuner skall inte äga hotellbyggnader, även om det nu spekuleras i vad som skall göras i gamla Selma – kommunhus, kontor, bostäder.

Men det visar med all tydlighet hur trängda svenska kommuner känner sig av den eskalerande migrationskrisen, som de inte själva haft möjligheter att påverka, men förväntas ”ta ansvar för” (läs: bära kostnaderna för). Ställda inför att plötsligt inom en snar framtid få ansvaret för 620 personer gör de istället den här manövern.