2015-10-14 06:00

2015-10-14 06:00

Regiongräl

LEDARSTICK

Region Värmland och landstinget ligger i luven på varandra om vem och vilka som skall utses till representanter i den referensgrupp som Sveriges Kommuner och Landsting skall tillsätta för att diskutera den nyligen återupplivade frågan om att bilda storregioner.

Regionrådet Tomas Riste (S) vill själv sitta med, men med tanke på att Region Värmland som det ser ut nu kommer att gå i graven i vilket fall som helst, och han därmed görs obehövlig, är det märkligt. Det är landstinget, som skall ta över regionansvaret, som borde ha inflytandet.

Sedan bör det påpekas att själva referensgruppen inte ens borde tillsättas, eftersom bildandet av storregioner inte är något som ligger i Värmlands intresse, men som regeringen ändå på rekordtid vill trumfa igenom trots att tanken prövats och förkastats för bara några år sedan.

Regionrådet Tomas Riste (S) vill själv sitta med, men med tanke på att Region Värmland som det ser ut nu kommer att gå i graven i vilket fall som helst, och han därmed görs obehövlig, är det märkligt. Det är landstinget, som skall ta över regionansvaret, som borde ha inflytandet.

Sedan bör det påpekas att själva referensgruppen inte ens borde tillsättas, eftersom bildandet av storregioner inte är något som ligger i Värmlands intresse, men som regeringen ändå på rekordtid vill trumfa igenom trots att tanken prövats och förkastats för bara några år sedan.