2015-10-14 06:00

2015-10-14 06:00

Ensidig mångfald

LEDARSTICK

Som man frågar får man svar. Kulturdepartementets beställde en önskelista från den så kallade ”Rättviseförmedlingen” på personer de skulle vilja se på maktpositioner i styrelser och insynsråd. Nu har en lista på 334 namn överlämnats till kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP), och det är en tämligen ensidig skara.

Det rör som till stor del om personer med ”rätt” könsmässig och etnisk profil, föga förvånande också med väl etablerade vänsteråsikter. Det är personer som inte bara förstår utan också varmt omhuldar begrepp som rasifiering, postkolonialism och intersektionalitet. Till på köpet verkar de flesta höra till samma snäva krets ryggdunkare som bedrivit aktivism eller satt upp teaterföreställningar tillsammans och skrivit i varandras böcker.

En sådan ”mångfald” blir inte bara ensidig utan också enfaldig. Och framför allt är det inga kriterier varpå man skall tillsätta diverse maktpositioner. Förtjänst, skicklighet, kunskap och kompetens är det som måste vara avgörande. Om ditt kön, hudfärg eller politiska åsikt tillåts spela roll är vi inne på en farlig väg.

Det rör som till stor del om personer med ”rätt” könsmässig och etnisk profil, föga förvånande också med väl etablerade vänsteråsikter. Det är personer som inte bara förstår utan också varmt omhuldar begrepp som rasifiering, postkolonialism och intersektionalitet. Till på köpet verkar de flesta höra till samma snäva krets ryggdunkare som bedrivit aktivism eller satt upp teaterföreställningar tillsammans och skrivit i varandras böcker.

En sådan ”mångfald” blir inte bara ensidig utan också enfaldig. Och framför allt är det inga kriterier varpå man skall tillsätta diverse maktpositioner. Förtjänst, skicklighet, kunskap och kompetens är det som måste vara avgörande. Om ditt kön, hudfärg eller politiska åsikt tillåts spela roll är vi inne på en farlig väg.