2015-09-09 06:00

2015-09-09 06:00

Räddningslöst

En fungerande räddningstjänst tillhör det offentligas verkliga kärnuppgifter och var gång det sviks är lika fel.

Nu är det räddningstjänsten i Torsby kommun som måste skära ned på verksamheten för att politikerna inte lyckats prioritera bort något annat. En av dagens fem brandstationer skall göras om till räddningsvärn, med sämre bemanning, vilket innebär en drygt 20 minuters längre insats – något som kan göra stor skillnad vid brand och andra olyckor.

Det är beklämmande att kommunen inte förmår att skaka fram de nödvändiga medlen. Men till skidtunneln finns det pengar till!

Nu är det räddningstjänsten i Torsby kommun som måste skära ned på verksamheten för att politikerna inte lyckats prioritera bort något annat. En av dagens fem brandstationer skall göras om till räddningsvärn, med sämre bemanning, vilket innebär en drygt 20 minuters längre insats – något som kan göra stor skillnad vid brand och andra olyckor.

Det är beklämmande att kommunen inte förmår att skaka fram de nödvändiga medlen. Men till skidtunneln finns det pengar till!