2015-09-04 06:00

2015-09-04 06:00

Vem talar Riste för?

Region Värmland är tänkt att vara ett opolitiskt samarbetsorgan för kommunerna och landstinget i Värmland. Dess företrädare skall inte ägna sig åt personliga eller partipolitiska utspel – i synnerhet inte sådana som direkt riktar sig mot några av den egna organisationens medlemmar. Men det var precis vad regionrådet Tomas Riste (S) gjorde när han skrev en debattartikel (NWT 27/8) tillsammans med oppositionsrådet i Karlstad Linda Larsson (S). Där gick de till angrepp mot Karlstads kommun angående Värmlands museum trots att de samtalen inte är klara.

Detta fick förståeligt nog Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande i Karlstad, att ilskna till. Det är uppenbart att Riste överskridit sina befogenheter och allvarligt skadat anseendet och förtroendet för den egna organisationen. Det är tur att Region Värmland skall läggas ned för att, med landstinget som bas, återuppstå som så kallad regionkommun. Dagens organisation har inte fungerat och det är inte första gången den gamla S-politruken Riste varit ute på hal is.

Problemet är att Värmland inför övergången behöver ett bra och förtroendefullt samtalsklimat mellan alla berörda, och det försvåras nu av Riste. I andra sammanhang har han också verkat som en bromskloss, eller i bästa fall skeptiskt ointresserad, exempelvis när det gäller Vänersjöfarten och en privatfinansierad snabbjärnväg till Oslo. Tyvärr lär vi få vänta ut honom under det kritiska skede som de kommande åren innebär.

Region Värmland är tänkt att vara ett opolitiskt samarbetsorgan för kommunerna och landstinget i Värmland. Dess företrädare skall inte ägna sig åt personliga eller partipolitiska utspel – i synnerhet inte sådana som direkt riktar sig mot några av den egna organisationens medlemmar. Men det var precis vad regionrådet Tomas Riste (S) gjorde när han skrev en debattartikel (NWT 27/8) tillsammans med oppositionsrådet i Karlstad Linda Larsson (S). Där gick de till angrepp mot Karlstads kommun angående Värmlands museum trots att de samtalen inte är klara.

Detta fick förståeligt nog Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande i Karlstad, att ilskna till. Det är uppenbart att Riste överskridit sina befogenheter och allvarligt skadat anseendet och förtroendet för den egna organisationen. Det är tur att Region Värmland skall läggas ned för att, med landstinget som bas, återuppstå som så kallad regionkommun. Dagens organisation har inte fungerat och det är inte första gången den gamla S-politruken Riste varit ute på hal is.

Problemet är att Värmland inför övergången behöver ett bra och förtroendefullt samtalsklimat mellan alla berörda, och det försvåras nu av Riste. I andra sammanhang har han också verkat som en bromskloss, eller i bästa fall skeptiskt ointresserad, exempelvis när det gäller Vänersjöfarten och en privatfinansierad snabbjärnväg till Oslo. Tyvärr lär vi få vänta ut honom under det kritiska skede som de kommande åren innebär.