2015-09-04 06:00

2015-09-04 06:00

Kanalisera pengar

Fastighetsägarna i Värmland och Dalsland har nu bestämt sig för att söka medel för att finansiera en förstudie kring en ny kanal mellan Vänersborg och Uddevalla. Andra av Fastighetsägarnas regionorganisationer väntas följa efter. Sedan hoppas man på att också berörda kommuner och regioner vill vara med. Det är bland andra geologen Hans Lindqvist i Olsäter som tagit fram det moderna förslaget.

Byggandet av en helt ny kanal mellan Vänern och Västerhavet är ett spännande projekt som skulle kunna lösa upp många knutar. Vänersjöfartens skulle tryggas för lång tid, och dessutom kunna växa. Översvämningsriskerna runt Vänern skulle minskas genom en avtappning genom kanalen. Riskerna för skred i Göta älv, med allt vad det skulle innebära, minskas kraftigt. Som plus för göteborgarna så kan de sedan bygga hur många broförbindelser de vill för att knyta ihop sin växande stad.

Därför får vi hoppas att inte bara förstudien blir av, och att många vill vara med och finansiera den, utan också att byggandet av en kanal kan komma i gång så snart det är möjligt.

Fastighetsägarna i Värmland och Dalsland har nu bestämt sig för att söka medel för att finansiera en förstudie kring en ny kanal mellan Vänersborg och Uddevalla. Andra av Fastighetsägarnas regionorganisationer väntas följa efter. Sedan hoppas man på att också berörda kommuner och regioner vill vara med. Det är bland andra geologen Hans Lindqvist i Olsäter som tagit fram det moderna förslaget.

Byggandet av en helt ny kanal mellan Vänern och Västerhavet är ett spännande projekt som skulle kunna lösa upp många knutar. Vänersjöfartens skulle tryggas för lång tid, och dessutom kunna växa. Översvämningsriskerna runt Vänern skulle minskas genom en avtappning genom kanalen. Riskerna för skred i Göta älv, med allt vad det skulle innebära, minskas kraftigt. Som plus för göteborgarna så kan de sedan bygga hur många broförbindelser de vill för att knyta ihop sin växande stad.

Därför får vi hoppas att inte bara förstudien blir av, och att många vill vara med och finansiera den, utan också att byggandet av en kanal kan komma i gång så snart det är möjligt.