2015-08-28 06:00

2015-08-28 06:00

Nolltolerans mot störning

Rättegången mot en lärarvikarie i Värmland som eventuellt tog i lite för hårt när han skulle lugna en extra stökig och bråkig elev har föranlett en diskussion om hur ordningen i klassrummen skall upprätthållas.

Så svårt behöver det inte vara. Det måste vara nolltolerans mot ordningsstörningar och de störande eleverna visas ut. Lärarauktoriteten måste upprätthållas och respekteras av alla i skolan!

Så svårt behöver det inte vara. Det måste vara nolltolerans mot ordningsstörningar och de störande eleverna visas ut. Lärarauktoriteten måste upprätthållas och respekteras av alla i skolan!