2015-07-28 06:00

2015-07-28 20:07

Hedrade i Sunne

I helgen hedrades militära och civila veteraner vid en marsch i Sunne.

En välkommen händelse då det är först på senare år som vi i Sverige visat vår uppskattning för alla dem som varit i internationell tjänst. Alla veteraner förtjänar allas vår tacksamhet för de viktiga insatser som de gjort.

En välkommen händelse då det är först på senare år som vi i Sverige visat vår uppskattning för alla dem som varit i internationell tjänst. Alla veteraner förtjänar allas vår tacksamhet för de viktiga insatser som de gjort.