2015-07-21 06:00

2015-07-21 06:00

Populism och populism

Anne Ramberg, generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund, har på senare tid sett det som sin främsta arbetsuppgift att racka ned på alla förslag om att straffa dem som åker på terrorresor till Mellanöstern. Senast fick Ivar Arpi på SvD en släng av sleven. Enligt Ramberg är Arpis förslag, som för övrigt äger stor likhet med Norges och Tysklands nystiftade lagar på området, populism. Däremot är det inte populism att, som Ramberg, prata om massmördares påstådda utsatthet, eller för den delen att gaffla om andras förmenta populism. Det kanske till och med är ansvarstagande.

Anne Ramberg, generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund, har på senare tid sett det som sin främsta arbetsuppgift att racka ned på alla förslag om att straffa dem som åker på terrorresor till Mellanöstern. Senast fick Ivar Arpi på SvD en släng av sleven. Enligt Ramberg är Arpis förslag, som för övrigt äger stor likhet med Norges och Tysklands nystiftade lagar på området, populism. Däremot är det inte populism att, som Ramberg, prata om massmördares påstådda utsatthet, eller för den delen att gaffla om andras förmenta populism. Det kanske till och med är ansvarstagande.