2015-07-17 06:00

2015-07-17 06:00

Utan tvång

Juridik.

Hittills har ingen dömts av lagen mot tvångsäktenskap som stiftades för ett år sedan.

Brist på kompetens inom polis- och åklagarkår och segregationen i samhället pekas ut som två faktorer som kan vara orsaken bakom. Lagen har visserligen också en normativ funktion, men om ingen döms finns risken att effektiviteten av och respekten för normen urholkas.

Brist på kompetens inom polis- och åklagarkår och segregationen i samhället pekas ut som två faktorer som kan vara orsaken bakom. Lagen har visserligen också en normativ funktion, men om ingen döms finns risken att effektiviteten av och respekten för normen urholkas.