2015-07-14 06:00

2015-07-16 15:46

För döva öron

”Världen lyssnar på oss i de här frågorna.” Så sade biståndsminister Isabella Lövin (MP) till Svenska Dagbladet (13/7) inför de internationella förhandlingar som påbörjades igår i Addis Abeba, där man bland annat ska diskutera framtidens klimatpolitik på internationell nivå.

Miljöpartiets egen strategi för att minska koldioxidutsläppen har varit att verka för en höjning av effektskatten på kärnkraft, vilket kommer leda till en ökad användning av fossila bränslen. Om världen lyssnar på Miljöpartiets motsägelsefulla budskap återstår att se.

”Världen lyssnar på oss i de här frågorna.” Så sade biståndsminister Isabella Lövin (MP) till Svenska Dagbladet (13/7) inför de internationella förhandlingar som påbörjades igår i Addis Abeba, där man bland annat ska diskutera framtidens klimatpolitik på internationell nivå.

Miljöpartiets egen strategi för att minska koldioxidutsläppen har varit att verka för en höjning av effektskatten på kärnkraft, vilket kommer leda till en ökad användning av fossila bränslen. Om världen lyssnar på Miljöpartiets motsägelsefulla budskap återstår att se.