2015-07-08 06:00

2015-07-08 16:06

Oro i vårdbranschen

Två av fem vårdföretag har avstått från att nyanställa eller investera. Detta enligt en ny undersökning som Vårdföretagarna har låtit göra och där 600 företagare inom vård- och omsorgssektorn fått säga sitt. Orsaken är den politiska osäkerheten som råder om framtiden för branschen.

65 procent är oroliga för sin framtid och inom äldreomsorgen och hemtjänsten är det hela 81 procent. Hos vartannat företag är medarbetarna oroade för sina jobb och hos en tredjedel av företagen är brukarna/patienterna oroade över hur de kommer att påverkas.

Det visar på behovet av långsiktiga spelregler och att även utan formella begränsningar (ännu) så drabbas branschen, dess medarbetare och kunder negativt av diskussionerna.

Två av fem vårdföretag har avstått från att nyanställa eller investera. Detta enligt en ny undersökning som Vårdföretagarna har låtit göra och där 600 företagare inom vård- och omsorgssektorn fått säga sitt. Orsaken är den politiska osäkerheten som råder om framtiden för branschen.

65 procent är oroliga för sin framtid och inom äldreomsorgen och hemtjänsten är det hela 81 procent. Hos vartannat företag är medarbetarna oroade för sina jobb och hos en tredjedel av företagen är brukarna/patienterna oroade över hur de kommer att påverkas.

Det visar på behovet av långsiktiga spelregler och att även utan formella begränsningar (ännu) så drabbas branschen, dess medarbetare och kunder negativt av diskussionerna.