2015-06-25 06:00

2015-06-25 06:00

Slutdabbat

Det är inte ofta regeringen fattar bra beslut, men beskedet om att planerna på att införa digitalradio, DAB-radio, är synnerligen välkommet. En utredning föreslog att Sverige skulle släcka ned FM-nätet 2022 och i ett slag göra alla radioapparater obrukbara. Tyvärr så verkade det som den förra alliansregeringen hade köpt DAB-argumenten.

Men med Internets intåg så har digitalradiotekniken blivit omodern och kritiken har varit hård. Risken skulle vara överhängande att många inte brytt sig om att skaffa nya apparater och därmed skulle satsningen bli ett fiasko, samtidigt som det skulle bli svårt att nå ut med beredskapsmeddelanden. Det hade också blivit ohemult dyrt – 15 miljarder kronor – att införa DAB.

Det är inte ofta regeringen fattar bra beslut, men beskedet om att planerna på att införa digitalradio, DAB-radio, är synnerligen välkommet. En utredning föreslog att Sverige skulle släcka ned FM-nätet 2022 och i ett slag göra alla radioapparater obrukbara. Tyvärr så verkade det som den förra alliansregeringen hade köpt DAB-argumenten.

Men med Internets intåg så har digitalradiotekniken blivit omodern och kritiken har varit hård. Risken skulle vara överhängande att många inte brytt sig om att skaffa nya apparater och därmed skulle satsningen bli ett fiasko, samtidigt som det skulle bli svårt att nå ut med beredskapsmeddelanden. Det hade också blivit ohemult dyrt – 15 miljarder kronor – att införa DAB.