2015-06-25 06:00

2015-06-25 06:00

Otillbörligt gynnande

Det är mycket som inte står rätt till i politiken i Eda kommun. Nu är det Konkurrensverket som uppmärksammar att kommunen brutit mot lagen om offentlig upphandling (LOU) när de har direktupphandlat flera maskin- och rörläggartjänster under åren 2012-2014. Det sammanlagda värdet bedöms vara drygt sju miljoner kronor, samtidigt som gränsen för att få göra en direktupphandling var på 300 000 kronor.

Så det är inga småsummor det handlar om där flera företag förmodligen missgynnats när de inte fått möjlighet att lägga anbud. Kommunen har med berått mod, alternativt grov okunnighet, satt konkurrensen ur spel och ensidigt gynnat en särskild aktör. Kommunchefen Birgitta Jansson verkar inte riktigt förstå problemet när hon yttrar sig, och bara det säger väl det mesta om tillståndet i Eda.

Det är mycket som inte står rätt till i politiken i Eda kommun. Nu är det Konkurrensverket som uppmärksammar att kommunen brutit mot lagen om offentlig upphandling (LOU) när de har direktupphandlat flera maskin- och rörläggartjänster under åren 2012-2014. Det sammanlagda värdet bedöms vara drygt sju miljoner kronor, samtidigt som gränsen för att få göra en direktupphandling var på 300 000 kronor.

Så det är inga småsummor det handlar om där flera företag förmodligen missgynnats när de inte fått möjlighet att lägga anbud. Kommunen har med berått mod, alternativt grov okunnighet, satt konkurrensen ur spel och ensidigt gynnat en särskild aktör. Kommunchefen Birgitta Jansson verkar inte riktigt förstå problemet när hon yttrar sig, och bara det säger väl det mesta om tillståndet i Eda.