2015-06-25 06:00

2015-06-25 06:00

Botten, Romson!

Språkröret och vice statsministern Åsa Romson (MP) har inte bara svårt att leva som hon lär, hon kommer med ursäkter som inte stämmer också. Miljöpartiet avråder från att använda alla slags bottenfärger till båtar, men som bekant så har hon och hennes sambo använt sig av giftig sådan på sin båt. I tidningen På Kryss säger hon att det finns ett undantag från bestämmelserna som gör det tillåtet, men den tolkningen underkänns nu av Transportstyrelsen. Fritidsbåtar av Romsons typ får inte använda den giftiga kopparfärgen.

Åsa Romson har blivit en ordentlig belastning för sitt parti, regeringen och för Sverige. Hennes krumbuktande angående bottenfärgen är ett rent bottennapp.

Språkröret och vice statsministern Åsa Romson (MP) har inte bara svårt att leva som hon lär, hon kommer med ursäkter som inte stämmer också. Miljöpartiet avråder från att använda alla slags bottenfärger till båtar, men som bekant så har hon och hennes sambo använt sig av giftig sådan på sin båt. I tidningen På Kryss säger hon att det finns ett undantag från bestämmelserna som gör det tillåtet, men den tolkningen underkänns nu av Transportstyrelsen. Fritidsbåtar av Romsons typ får inte använda den giftiga kopparfärgen.

Åsa Romson har blivit en ordentlig belastning för sitt parti, regeringen och för Sverige. Hennes krumbuktande angående bottenfärgen är ett rent bottennapp.