2015-06-09 06:00

2015-06-09 06:00

Stopp för Erdogan

Parlamentsvalet i Turkiet blev en tillbakagång för det islamiska regeringspartiet AKP, medan det gick bra för kurdiska HDP.

Det torde innebära ett välkommet stopp för den alltmer auktoritäre president Erdogans planer på att tillskansa sig mer makt. Den ökade islamiseringen avtar förhoppningsvis också. Dock kan det bli svårt att blida regering, varför nyval hotar. Men bilden av den oövervinnerlige ”nysultanen” Erdogan har fått sig en törn.

Det torde innebära ett välkommet stopp för den alltmer auktoritäre president Erdogans planer på att tillskansa sig mer makt. Den ökade islamiseringen avtar förhoppningsvis också. Dock kan det bli svårt att blida regering, varför nyval hotar. Men bilden av den oövervinnerlige ”nysultanen” Erdogan har fått sig en törn.