2015-06-08 06:00

2015-06-08 06:00

Förnuft till fånga

Tågtrafik. Det var då för väl att norrmännen så snabbt tog förnuftet till fånga när det gäller den nya snabbtågslinjen mellan Oslo och Stockholm. Att med kort varsel besluta om omfattande banarbeten mellan Lillestrøm och Kongsvinger som skulle stoppat den nya trafiken med X2000 från och med den 9 augusti var minst sagt obetänksamt. Efter hård kritik från SJ, Sverige och Värmland backade man snabbt.

Förhoppningsvis är detta ett tecken på att man från norsk sida äntligen insett hur viktigt det är med bra och snabba kommunikationer mellan våra två broderländer.

Tågtrafik. Det var då för väl att norrmännen så snabbt tog förnuftet till fånga när det gäller den nya snabbtågslinjen mellan Oslo och Stockholm. Att med kort varsel besluta om omfattande banarbeten mellan Lillestrøm och Kongsvinger som skulle stoppat den nya trafiken med X2000 från och med den 9 augusti var minst sagt obetänksamt. Efter hård kritik från SJ, Sverige och Värmland backade man snabbt.

Förhoppningsvis är detta ett tecken på att man från norsk sida äntligen insett hur viktigt det är med bra och snabba kommunikationer mellan våra två broderländer.