2015-06-03 06:00

2015-06-03 06:00

Stopp i Norge

Att det tyvärr ofta är på den norska sidan problemen finns när det gäller att skapa bättre kommunikationer över gränsen bevisades ännu en gång i går. Då kom chockbeskedet att SJ:s planer på en ny snabbtågslinje på sträckan Stockholm-Karlstad-Oslo ställs in när det bara återstod drygt två månader innan den planerade starten. Detta sedan det norska Jernbaneverket plötsligt bestämt sig för att sätta i gång omfattande banarbeten på dagtid mellan Kongsvinger och Lillestrøm, och då försvinner möjligheterna att köra tåg där. Med 4,5 timmes restid istället för 6 så skulle man kunnat locka över många affärsresenärer, men nu blir det inte så.

Även Värmlandstrafik drabbas och kommer förmodligen att vända i Charlottenberg istället för i Kongsvinger då de inte är nöjda med såväl ersättning som trafiklösning. Detta kommer att drabba värmlänningarnas pendlingsmöjligheter.

Norge lever i mångt och mycket kvar i ett gammalt byråkratiskt monopoltänkande och verkar inte riktigt bry sig om de här problemen eller de möjligheter som skulle kunna öppna sig. De lägger ständigt en massa hinder i vägen för bättre kommunikationer mellan våra länder. Skall det bli bättring på sikt så krävs det en ordentlig attitydförändring från norska myndigheter och politiker.

Att det tyvärr ofta är på den norska sidan problemen finns när det gäller att skapa bättre kommunikationer över gränsen bevisades ännu en gång i går. Då kom chockbeskedet att SJ:s planer på en ny snabbtågslinje på sträckan Stockholm-Karlstad-Oslo ställs in när det bara återstod drygt två månader innan den planerade starten. Detta sedan det norska Jernbaneverket plötsligt bestämt sig för att sätta i gång omfattande banarbeten på dagtid mellan Kongsvinger och Lillestrøm, och då försvinner möjligheterna att köra tåg där. Med 4,5 timmes restid istället för 6 så skulle man kunnat locka över många affärsresenärer, men nu blir det inte så.

Även Värmlandstrafik drabbas och kommer förmodligen att vända i Charlottenberg istället för i Kongsvinger då de inte är nöjda med såväl ersättning som trafiklösning. Detta kommer att drabba värmlänningarnas pendlingsmöjligheter.

Norge lever i mångt och mycket kvar i ett gammalt byråkratiskt monopoltänkande och verkar inte riktigt bry sig om de här problemen eller de möjligheter som skulle kunna öppna sig. De lägger ständigt en massa hinder i vägen för bättre kommunikationer mellan våra länder. Skall det bli bättring på sikt så krävs det en ordentlig attitydförändring från norska myndigheter och politiker.