2015-06-02 06:00

2015-06-02 15:21

Tidsnöd i förskott

Det ser ut att bli problem när det gäller ett tidigarelagt bygge av ett nytt resecentrum i Karlstad – där bland annat buss- och tågtrafiken läggs tillsammans där järnvägsstationen finns i dag. Karlstads kommun har förvisso nyligen skickat in en ansökan till Trafikverket om att förskottera bygget med 200 miljoner kronor. Men såväl kommunen som Trafikverket verkar nu tveka om det går att komma i gång redan 2018 som tänkt. Detta eftersom det krävs mycket planarbete i förväg av alla inblandade, och frågan är om man hinner det i tid.

Det vore onekligen en smula snopet, särskilt med tanke på hur länge det pratats om att bygga ett resecentrum. Borde inte framtagandet av planer för det ha varit mer prioriterade? Men nu är det som det är, och det är dock bättre att man gör ett gott planarbete så att slutresultatet blir så bra som möjligt. Karlstad skall ju leva med detta resecentrum länge och en hel del av tidigare års planer lämnade en hel del övrigt att önska.

Så nu blir det kanske så att Karlstadsborna får vänta på byggstarten i fem år till.

Det ser ut att bli problem när det gäller ett tidigarelagt bygge av ett nytt resecentrum i Karlstad – där bland annat buss- och tågtrafiken läggs tillsammans där järnvägsstationen finns i dag. Karlstads kommun har förvisso nyligen skickat in en ansökan till Trafikverket om att förskottera bygget med 200 miljoner kronor. Men såväl kommunen som Trafikverket verkar nu tveka om det går att komma i gång redan 2018 som tänkt. Detta eftersom det krävs mycket planarbete i förväg av alla inblandade, och frågan är om man hinner det i tid.

Det vore onekligen en smula snopet, särskilt med tanke på hur länge det pratats om att bygga ett resecentrum. Borde inte framtagandet av planer för det ha varit mer prioriterade? Men nu är det som det är, och det är dock bättre att man gör ett gott planarbete så att slutresultatet blir så bra som möjligt. Karlstad skall ju leva med detta resecentrum länge och en hel del av tidigare års planer lämnade en hel del övrigt att önska.

Så nu blir det kanske så att Karlstadsborna får vänta på byggstarten i fem år till.