2015-06-02 06:00

2015-06-02 15:23

Mindre till vägarna

De kommande åren blir det mindre pengar till vägunderhåll i Värmland.

På tre år kommer anslagen att minska med 15 miljoner kronor enligt Trafikverket. Detta i kontrast mot hur det har varit under senare år med bra anslag som fått upp standarden ordentligt på många vägar. Nu kommer särskilt de mindre vägarna att drabbas när man tvingas prioritera.

En jämnare och högre fördelning över tid hade varit önskvärd. Det vill till att Värmlandsbänken i riksdagen ligger på så att väganslagen blir högre framöver.

De kommande åren blir det mindre pengar till vägunderhåll i Värmland.

På tre år kommer anslagen att minska med 15 miljoner kronor enligt Trafikverket. Detta i kontrast mot hur det har varit under senare år med bra anslag som fått upp standarden ordentligt på många vägar. Nu kommer särskilt de mindre vägarna att drabbas när man tvingas prioritera.

En jämnare och högre fördelning över tid hade varit önskvärd. Det vill till att Värmlandsbänken i riksdagen ligger på så att väganslagen blir högre framöver.