2015-05-19 06:00

2015-05-19 06:00

Återpolitisering

Kulturen är ett område som mår bäst om det är fri och oberoende, särskilt från politiken, men tillhör en av de mer politiserade i dagens Sverige. Nu har den värmländska riksdagsledamoten Berit Högman (S), som också är vice gruppledare, fått ett nytt sidouppdrag. Hon har av kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) utsetts till ordförande för Riksteatern, som till en kostnad av 260 miljoner kronor ordnar teaterturnéer i landsorten. Det är en ytterst olämplig politisering av en kulturinstitution eftersom det inte går att garantera Riksteaterns oberoende med en politisk ordförande.

Alliansregeringen gjorde många framsteg med att avpolitisera utnämningsmakten och låta professionalitet och kompetens styra vilka som sitter i styrelser och blir myndighetschefer, men detta försöker nu den rödgröna regeringen göra ogjort genom bland annat Högmans upphöjelse. Det bådar inte gott för övriga utnämningar under mandatperioden.

Kulturen är ett område som mår bäst om det är fri och oberoende, särskilt från politiken, men tillhör en av de mer politiserade i dagens Sverige. Nu har den värmländska riksdagsledamoten Berit Högman (S), som också är vice gruppledare, fått ett nytt sidouppdrag. Hon har av kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) utsetts till ordförande för Riksteatern, som till en kostnad av 260 miljoner kronor ordnar teaterturnéer i landsorten. Det är en ytterst olämplig politisering av en kulturinstitution eftersom det inte går att garantera Riksteaterns oberoende med en politisk ordförande.

Alliansregeringen gjorde många framsteg med att avpolitisera utnämningsmakten och låta professionalitet och kompetens styra vilka som sitter i styrelser och blir myndighetschefer, men detta försöker nu den rödgröna regeringen göra ogjort genom bland annat Högmans upphöjelse. Det bådar inte gott för övriga utnämningar under mandatperioden.