2015-05-08 06:00

2015-05-08 06:00

Dyr flygnota

Att det finns en direktlinje med flyg till Frankfurt från Karlstad är bra för Värmland och för vårt näringsliv.

Men då borde också företagen se till att betala sin beskärda del, och det gör de inte i dag. Felet ligger till stor del på upplägget som politikerna bestämde sig för i det bolag – VNAB – som skall garantera flygtrafiken. Där får skattebetalarna satsa en oproportionerligt stor andel, samtidigt som bolaget är insynsskyddat genom att näringslivet fick aktiemajoriteten.

Nu visar det sig, som många befarat, att förlustgarantin på 15 miljoner kronor är slut och näringslivet har bara stått för en dryg halv miljon. Vid bildandet av VNAB lovade företagen att betala en frivillig avgift om 150 kronor per biljett. Nu säger man att näringslivet kommer att betala sin beskärda del någon gång i framtiden beroende på hur flyglinjen utvecklas, vilket låter avsiktligt vagt.

Nej, det här var definitivt ett misslyckat upplägg från kommunen. Det har också underkänts av förvaltningsrätten. Hade det inte varit för att flyget nu går via Jönköping hade linjen nog varit nedlagd. Och i Jönköping har de gjort ett betydligt bättre upplägg. Där har företagen faktiskt förbundit sig att betala 200 kronor extra per biljett.

Men då borde också företagen se till att betala sin beskärda del, och det gör de inte i dag. Felet ligger till stor del på upplägget som politikerna bestämde sig för i det bolag – VNAB – som skall garantera flygtrafiken. Där får skattebetalarna satsa en oproportionerligt stor andel, samtidigt som bolaget är insynsskyddat genom att näringslivet fick aktiemajoriteten.

Nu visar det sig, som många befarat, att förlustgarantin på 15 miljoner kronor är slut och näringslivet har bara stått för en dryg halv miljon. Vid bildandet av VNAB lovade företagen att betala en frivillig avgift om 150 kronor per biljett. Nu säger man att näringslivet kommer att betala sin beskärda del någon gång i framtiden beroende på hur flyglinjen utvecklas, vilket låter avsiktligt vagt.

Nej, det här var definitivt ett misslyckat upplägg från kommunen. Det har också underkänts av förvaltningsrätten. Hade det inte varit för att flyget nu går via Jönköping hade linjen nog varit nedlagd. Och i Jönköping har de gjort ett betydligt bättre upplägg. Där har företagen faktiskt förbundit sig att betala 200 kronor extra per biljett.