2015-04-22 06:00

2015-04-22 06:00

Slutannonserat

LiV. Landstinget i Värmland tänker sluta annonsera i de lokala dagstidningarna. Istället kommer man att haka på ett informationsblad som kollegerna i Stockholms landsting ger ut. Därmed går de värmländska dagstidningarna miste om drygt 2 miljoner kronor i intäkter. Nu kommer våra skattepengar att gå till Stockholmstinget, och Nederländerna, där sagda informationsblad trycks.

Är det verkligen vettigt använda skattepengar? Att de hamnar i andra fickor utanför Värmland, och till en produkt som dessutom måste transporteras upp från kontinenten, med dithörande miljöpåverkan?

LiV. Landstinget i Värmland tänker sluta annonsera i de lokala dagstidningarna. Istället kommer man att haka på ett informationsblad som kollegerna i Stockholms landsting ger ut. Därmed går de värmländska dagstidningarna miste om drygt 2 miljoner kronor i intäkter. Nu kommer våra skattepengar att gå till Stockholmstinget, och Nederländerna, där sagda informationsblad trycks.

Är det verkligen vettigt använda skattepengar? Att de hamnar i andra fickor utanför Värmland, och till en produkt som dessutom måste transporteras upp från kontinenten, med dithörande miljöpåverkan?