2015-04-15 06:00

2015-04-15 06:00

Fler värmlänningar

LEDARSTICK

Utan invandringen så hade Värmland inte ökat sin befolkning förra året.

Det bådar gott för framtiden, påstås det, bland annat från analysföretaget Miklo i NWT i går, eftersom försörjningsbördan då minskar när befolkningen blir allt äldre. Men det är stora skillnader mellan kommunerna – Filipstad tar emot flest och Hammarö minst. Med ovanstående resonemang borde betyda att Filipstad har framtiden för sig och Hammarö inte.

Tillåt oss tvivla. På ett övergripande och teoretiskt plan är det förstås så att fler måste arbeta för att försörja den växande skaran äldre. Men det praktiska problemet med migrationspolitiken är ju att alltför många flyktingar och invandrare inte kommer i arbete. Det tar i allmänhet mycket lång tid och många får aldrig ett riktigt jobb. Integrationen brister. Dessutom hamnar många i kommuner av Filipstads typ, som redan har stora problem med få arbetstillfällen. Det blir knappast bättre för att det tillkommer människor när det redan är svårt att hitta sysselsättning för de redan boende.

Dessutom så får det snabbt konsekvenser för kommunen som måste betala skolgång och försörjningsstöd till sina nya kommuninvånare. Här tar staten inte sitt ansvar.

Det bådar gott för framtiden, påstås det, bland annat från analysföretaget Miklo i NWT i går, eftersom försörjningsbördan då minskar när befolkningen blir allt äldre. Men det är stora skillnader mellan kommunerna – Filipstad tar emot flest och Hammarö minst. Med ovanstående resonemang borde betyda att Filipstad har framtiden för sig och Hammarö inte.

Tillåt oss tvivla. På ett övergripande och teoretiskt plan är det förstås så att fler måste arbeta för att försörja den växande skaran äldre. Men det praktiska problemet med migrationspolitiken är ju att alltför många flyktingar och invandrare inte kommer i arbete. Det tar i allmänhet mycket lång tid och många får aldrig ett riktigt jobb. Integrationen brister. Dessutom hamnar många i kommuner av Filipstads typ, som redan har stora problem med få arbetstillfällen. Det blir knappast bättre för att det tillkommer människor när det redan är svårt att hitta sysselsättning för de redan boende.

Dessutom så får det snabbt konsekvenser för kommunen som måste betala skolgång och försörjningsstöd till sina nya kommuninvånare. Här tar staten inte sitt ansvar.