2015-04-15 06:00

2015-04-15 06:00

Begynnande arenafeber?

LEDARSTICK

När Karlstads innebandy och Helltons handbollsdamer nu gått upp i de högre serierna reses också kraven på nya arenasatsningar.

Och givetvis handlar det om att kommunen (läs: skattebetalarna) inte gör tillräckligt, och framför allt att de inte satsar tillräckligt med pengar. Nu är det bland annat en ny stor sporthall som efterfrågas. Kommunen planerar istället långsiktigt för de sporthallar som finns vid Tingvalla IP och Tingvalla isstadion.

Det är bra att kommunen inte rusar iväg här. Framförallt måste de kommunala kärnverksamheterna inom skolan, omsorgen och vården värnas, och då kan man inte pumpa in stora summor i diverse arenaprojekt. Det måste helt enkelt till betydligt mer av extern finansiering av sponsorer för att förverkliga nya byggen. Det måste idrotten bli betydligt bättre på.

Och givetvis handlar det om att kommunen (läs: skattebetalarna) inte gör tillräckligt, och framför allt att de inte satsar tillräckligt med pengar. Nu är det bland annat en ny stor sporthall som efterfrågas. Kommunen planerar istället långsiktigt för de sporthallar som finns vid Tingvalla IP och Tingvalla isstadion.

Det är bra att kommunen inte rusar iväg här. Framförallt måste de kommunala kärnverksamheterna inom skolan, omsorgen och vården värnas, och då kan man inte pumpa in stora summor i diverse arenaprojekt. Det måste helt enkelt till betydligt mer av extern finansiering av sponsorer för att förverkliga nya byggen. Det måste idrotten bli betydligt bättre på.