2015-03-20 06:00

2015-03-20 06:00

Bristande kontroll

KARLSTAD

IT-chefen Inge Hansson i Karlstads kommun får hård kritik från revisionerna efter den omtalade resan till Amerika i höstas som han attesterade själv, och som kostade 350 000 kronor. Han har även på eget bevåg attesterat inköp av skoldatorer för 13 miljoner. Så får det självklart inte gå till. Givetvis måste högre chefer i kommunen godkänna sådana här saker, annars så riskerar skattepengarna att rinna iväg.

Sedan kan man ju undra om den där resan verkligen inte skulle ha blivit av bara någon högre upp fått godkänna den. Men huvudproblemet är egentligen inte resan utan att beslut av den här digniteten måste tas högre upp, diskuteras, planeras och sedan budgeteras med mycket bättre insyn. Särskilt när det gäller datorer för 13 miljoner. Därför är det också på sin plats att kommunstyrelsen får kritik från revisorerna.

IT-chefen Inge Hansson i Karlstads kommun får hård kritik från revisionerna efter den omtalade resan till Amerika i höstas som han attesterade själv, och som kostade 350 000 kronor. Han har även på eget bevåg attesterat inköp av skoldatorer för 13 miljoner. Så får det självklart inte gå till. Givetvis måste högre chefer i kommunen godkänna sådana här saker, annars så riskerar skattepengarna att rinna iväg.

Sedan kan man ju undra om den där resan verkligen inte skulle ha blivit av bara någon högre upp fått godkänna den. Men huvudproblemet är egentligen inte resan utan att beslut av den här digniteten måste tas högre upp, diskuteras, planeras och sedan budgeteras med mycket bättre insyn. Särskilt när det gäller datorer för 13 miljoner. Därför är det också på sin plats att kommunstyrelsen får kritik från revisorerna.