2015-03-13 06:00

2015-03-13 06:00

Rivande beslut

Det har redan rivits många lägenhetshus i Hagfors. Nu skall Gustavsforsvägen 8-12 rivas och i höst är det dags för Filarevägen 1-5.

Då kommer 695 lägenheter att ha rivits på 20 år, vilket ger lägre kostnader för Hagforshem att satsa på bland annat underhåll.

Men detta sker samtidigt som det pratas om den stora bostadsbristen i Sverige och problemen med att placera asylsökande och flyktingar. Bristen är dock ojämnt fördelad över landet och i många kommuner är det som i Hagfors ingen vidare efterfrågan. Nyanlända blir där lätt en stor ekonomisk kostnad, särskilt som kommunerna oftast är små. Därför är det inte förvånande att de ser till att riva det outnyttjade beståndet. På Filarevägen hyrs talande nog redan de flesta lägenheterna av Migrationsverket, som har ett 60-tal i Hagforshems bestånd. De vill nog helst undvika att det blir fler.

Då kommer 695 lägenheter att ha rivits på 20 år, vilket ger lägre kostnader för Hagforshem att satsa på bland annat underhåll.

Men detta sker samtidigt som det pratas om den stora bostadsbristen i Sverige och problemen med att placera asylsökande och flyktingar. Bristen är dock ojämnt fördelad över landet och i många kommuner är det som i Hagfors ingen vidare efterfrågan. Nyanlända blir där lätt en stor ekonomisk kostnad, särskilt som kommunerna oftast är små. Därför är det inte förvånande att de ser till att riva det outnyttjade beståndet. På Filarevägen hyrs talande nog redan de flesta lägenheterna av Migrationsverket, som har ett 60-tal i Hagforshems bestånd. De vill nog helst undvika att det blir fler.