2015-03-13 06:00

2015-03-13 06:00

Flygande start

Trots den småskakiga starten och de höga diskussionsvågorna så har ambulanshelikoptern i Värmland blivit en framgång.

Uppdragen har varit många och det har varit till de värmländska patienternas fromma. Värmland har också blivit något av en föregångare för resten av landet när det gäller ambulanshelikopterverksamhet.

Det muttrades från kritikern om att det redan skulle vara svårt att få med Dalatinget i ett samarbete. Nu finns ett kommunalförbund – som byter namn till Svensk Luftambulans – där också Västa Götaland skall gå med. Uppsala har uttryckt intresse om ett närmare samarbete som också kan komma att omfatta landstingen i Östergötland, Jönköping, Kronoberg och Kalmar. Då kanske det även kan bli aktuellt med en reservhelikopter.

Detta är en utmärkt utveckling, särskilt i ett så stort men glesbefolkat lands som Sverige. Det är egentligen bra märkligt att vi inte haft en större ambulanshelikopterorganisation sedan långt tidigare.

Uppdragen har varit många och det har varit till de värmländska patienternas fromma. Värmland har också blivit något av en föregångare för resten av landet när det gäller ambulanshelikopterverksamhet.

Det muttrades från kritikern om att det redan skulle vara svårt att få med Dalatinget i ett samarbete. Nu finns ett kommunalförbund – som byter namn till Svensk Luftambulans – där också Västa Götaland skall gå med. Uppsala har uttryckt intresse om ett närmare samarbete som också kan komma att omfatta landstingen i Östergötland, Jönköping, Kronoberg och Kalmar. Då kanske det även kan bli aktuellt med en reservhelikopter.

Detta är en utmärkt utveckling, särskilt i ett så stort men glesbefolkat lands som Sverige. Det är egentligen bra märkligt att vi inte haft en större ambulanshelikopterorganisation sedan långt tidigare.