2015-03-12 06:00

2015-03-12 06:00

Vilks får tala

LEDARSTICK

Efter att ha portats från Karlstads universitet står det nu klart att den hotade och förföljde konstnären lars Vilks ändå kan hålla sitt anförande.

Utrikespolitiska föreningen har fått disponera Wermlandsbankens gamla lokaler på måndag. Polisbevakningen och säkerhetsarrangemangen kommer att vara omfattande, men det är priset som får betalas för att värna yttrandefriheten och inte låta oss vika undan från våld och hot.

Utrikespolitiska föreningen skall ha erkänsla för att de gått vidare med Vilksmötet, liksom Karlstads kommun som ställer lokalerna till förfogande.

Utrikespolitiska föreningen har fått disponera Wermlandsbankens gamla lokaler på måndag. Polisbevakningen och säkerhetsarrangemangen kommer att vara omfattande, men det är priset som får betalas för att värna yttrandefriheten och inte låta oss vika undan från våld och hot.

Utrikespolitiska föreningen skall ha erkänsla för att de gått vidare med Vilksmötet, liksom Karlstads kommun som ställer lokalerna till förfogande.